Image | Explanatory Films | Music Videos | E.P.K.

Image | Explanatory Films | Music Videos | E.P.K.

Building a bond with customers is much easier via a visual appeal story. Audio and moving images are more quickly linked to emotions in the brain and thus better stored. With a high-quality Image/Explanatory film, you even have the possibility of triggering the desired emotion precisely with the customer, and the functionality to reach the film on Google and social media is much higher. Thanks to a variety of multimedia applications, the image film can be distributed not only via the company’s own homepage, but on YouTube and various social media channels. Also at events, trade fair appearances, presentations, and when visiting customers, you get a valuable tool in your hand to stand out from the competition.

Изграждането на връзка с клиентите е много по-лесно чрез визуално атрактивно видео. Звуковите и движещите се изображения се свързват по-бързо с емоциите в мозъка и по този начин се съхраняват по-добре. Благодарение на разнообразните мултимедийни приложения имиджовият филм може да се разпространява не само чрез собствената начална страница на компанията, но и в YouTube и различни канали на социалните медии. Също така по време на събития, участия в търговски панаири, презентации и при посещения на клиенти получавате в ръцете си ценен инструмент, с който да се отличите от конкуренцията.What is an Electronic Press Kit?

An Electronic Press Kit (EPK) is a resume or CV for music artists. It’s designed to provide labels, agents, music supervisors, venue talent, buyers, and the media with essential information to understand who you are as an artist so that you can get noticed, land a gig, and/or make connections. We will create for you a great-looking and fully functional PDF file for your music links and contacts, or we can create an appealing video with great design and visuals.

Електронният комплект за пресата (EPK) е автобиография или CV за музикални и всякакви изпълнители. То има за цел да представи на лейбъли, агенти и купувачи изпълнителя, така че да бъдете забелязани, и/или да установят връзка помеджу им. Ние ще създадем за вас страхотно изглеждащ и напълно функционален PDF с вашите музикални връзки и контакти, или можем да създадем атрактивно видео с чудесен дизайн и визуализация.